1 2 3
Neden Boyraz Metal
Düşük Maliyet Temel Yetenekleri Geliştirmek Global Seviyede Olanaklar Risk Paylaşımı
NEDEN BOYRAZ METAL?

Boyraz Metal kurulduğu günden itibaren sadece metal satışı yapmakta ve metal işlemektedir ve metal sektöründe kullanılan hammadde ve teknolojinin zaman içerisinde değişmesine tanıklık etmiştir. En ilkel teknolojilerin kullanıldığı dönemlerde de, teknolojinin ulaştığı son noktada hala metal kesim ve büküm hizmetleri vermektedir. Sektörde yaşanan gelişmelere çoğu zaman öncülük etmiştir. Bu sayede metalin kullanımı ve işlenmesi hakkında çok geniş bir bilgiye ve uzmanlığa sahiptir.

Uzun yıllar edinilen bilgi ve tecrübeler müşterilerimize ve sektöre sayısız avantajlar olarak yansımaktadır. Boyraz Metal hizmetlerini kullanan müşterilerimiz; üretimdeki uzmanlığımızdan faydalanmanın yanı sıra; maliyetlerini azaltmakta, zamandan tasarruf sağlamakta ve satın aldıkları hizmetlerden sağladıkları tasarruflarla kendi faaliyet alanlarına yatırım yapmaktadırlar.

Hammaddeye ve onu işleyecek makina parkına yapılacak yatırımın risklerinden kendilerini korumakta ve elde tutulan sermayeyle esas faaliyet alanlarını geliştirmektedir. Kalifiye iş gücünün temininde yaşanan zorluklarla uğraşmak yerine Boyraz Metal’in uzman kadrosu ile kusursuz yarı mamüller elde etmektedirler.

Bunun gibi sayısını artırabileceğimiz birçok konuda sağladığı avantajları, metal sektörü ve müşterilerinin faydasına paylaşmaya devam etmektedir.

DÜŞÜK MALİYET
Sürekli Kazanç İçin

Sektörde metal ihtiyacı bulunan tüm firma ve kuruluşlara hizmet vermekteyiz. Bu sebeple hem satınalma maliyetlerini hem de işletim maliyetlerini asgari seviyeye indirerek iş ortaklarımızın maliyetlerini de büyük ölçüde azaltmaktayız. Bu sayede iş ortaklarımız, fazladan maliyetlere katlanmak yerine kaynaklarından tasarruf edip diğer faaliyet alanlarında uzmanlaşıp verimliliklerini arttırabileceklerdir.

TEMEL YETENEKLERİ GELİŞTİRMEK
Uzmanlık Bir Adım Önde Olmaktır

Metal ihtiyaçlarını karşıladığımız firmalar; maliyet, personel ve zaman tasarrufu sağlayarak kendi temel yeteneklerini ön planda tutabileceklerdir. İşletme içi temel faaliyetlerine yoğunlaşarak kaynaklarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilecek, rekabet güçlerini arttırabileceklerdir.

GLOBAL SEVİYEDE OLANAKLAR
Dünyayı Bizimle Yakalayın

Dış kaynaklardan yararlanan bir işletme, talep ettiği ürün ve hizmetin en iyisini isteme hakkına sahiptir. Boyraz Metal de bu beklentilere cevap verebilecek yetkinliktedir. Sektörel değişiklikleri, teknolojik yenilikleri, ulusal ve global dinamikleri yakından takip ediyoruz ve bu faktörleri iş ortaklarımız için avantaja çevirerek rekabet güçlerini arttırıyoruz. Bütün teknoloji ve yönetim gelişmelerini çözüm ortaklarımızın dolaylı yoldan ve anında takip etmelerini sağlıyoruz.

RİSK PAYLAŞIMI
Doğru Zamanda Doğru Kararlar

İşletmelerin yaptıkları yatırımlarla birlikte, üstlendikleri riskler de artmaktadır. Pazar koşulları, rekabet şartları, devlet sınırlamaları ve teknolojiler hızlı bir değişim içerisindedirler. Boyraz Metal bu değişiklikleri takip ederek ürün ve hizmet sunduğu firmaların sektörel risklerini paylaşır ve doğru zamanda stratejik hamleler yapmalarına olanak sağlar.